Gdzie szukać pomocy?

Informacje dotyczące form i miejsc udzielających pomocy

Osobom i rodzinom z problemem alkoholowym

Potrzebujesz Porady i konsultacji, bo zastanawiasz się, czy sam/sama masz problem z alkoholem?

Dobrym pomysłem będzie:

 1. Poradnia leczenia uzależnień
 2. Punkt informacyjno-konsultacyjny
 3. Telefon Zaufania

Potrzebujesz Pomocy i porady, bo ktoś bliski ma problem z alkoholem?

Dobrym pomysłem będzie:

 1. Poradnia leczenia uzależnień
 2. Punkt informacyjno-konsultacyjny
 3. Telefon Zaufania
 4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA)

Potrzebujesz Pomocy, bo wiesz, że masz problem z alkoholem?

Dobrym pomysłem będzie:

 1. Poradnia leczenia uzależnień
 2. Oddział Dzienny Leczenia Uzależnień
 3. Oddział Leczenia Uzależnień
 4. Punkt informacyjno-konsultacyjny
 5. Telefon Zaufania

Pomoc udzielana jest bezpłatnie i anonimowo

Telefony Zaufania

800 199 990

Ogólnopolski Telefon Zaufania Uzależnienia (dawniej: Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki Narkomania) Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Dyżurujący w nim specjaliści udzielają pomocy osobom z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym od alkoholu, narkotyków, leków oraz ich bliskim. Można tutaj uzyskać nie tylko wsparcie w kryzysowej sytuacji, ale też informacje na temat leczenia, terapii i innych form pomocy.
Telefon jest bezpłatny i czynny codziennie w godz. 16.00-21.00.

800 702 222

Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym. Dyżurujący specjaliści świadczą pomoc osobom potrzebującym wsparcia psychicznego. Możliwa jest rozmowa z psychiatrą, prawnikiem lub pracownikiem socjalnym.
Telefon jest bezpłatny i czynny codziennie 24/7.
Istnieje również możliwość kontaktu przez mail: porady@liniawsparcia.pl.

800 108 108

Kryzysowy Telefon Zaufania. Dyżurujący specjaliści udzielają pomocy psychologicznej osobom w kryzysie emocjonalnym. Skierowany jest do osób dorosłych, rodziców dzieci potrzebujących wsparcia w procesie wychowawczym oraz osób niepełnosprawnych.
Telefon jest bezpłatny i czynny codziennie w godz. 14.00-22.00.

PIK

Punkty informacyjno-konsultacyjne

Punkty informacyjno-konsultacyjne prowadzą działalność dla osób będących w kryzysie, uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, członków rodzin osób z problemem uzależnienia i dla osób doświadczających przemocy. Można umówić się na konsultacje psychologiczne, prawne, socjalne.

Informacje o punktach informacyjno-konsultacyjnych w Twojej okolicy znajdziesz na stronie urzędu miasta lub gminy. W punktach tych nie ma możliwości podjęcia terapii. Pomoc jest świadczona bezpłatnie.

Interaktywna mapa placówek

Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA)

Zadaniem GKRPA jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. W zależności od zasięgu komisje mogą mieć charakter gminny, miejski czy gminno-miejski. GKRPA może pomóc w znalezieniu informacji, gdzie w najbliższej okolicy możesz uzyskać specjalistyczną pomoc. Do komisji może się zgłosić każdy, zarówno osoba z problemem alkoholowym, jak i jej bliscy. Komisja jest podmiotem, który może przeprowadzić sądową procedurę zobowiązania osoby uzależnionej od alkoholu do leczenia odwykowego. Kontakt do GKRPA znajdziesz na stronie urzędu swojego miasta lub gminy. Pomoc świadczona jest bezpłatnie.

Poradnie leczenia uzależnień

Poradnie leczenia uzależnień oferują konsultacje, które umożliwiają zdiagnozowanie problemu i określenie potrzebnej formy pomocy. Nie jest wymagane skierowanie od lekarza. Do poradni mogą się zgłaszać nie tylko osoby z problemem uzależnienia, ale też te, które podejrzewają, że mogą mieć problem z alkoholem i chcą to sprawdzić. Poradnie kierują swoją ofertę terapeutyczną również do bliskich osób, które mają problem z uzależnieniem od alkoholu. Pomoc świadczona jest bezpłatnie w ramach NFZ. Poradni leczenia uzależnień możesz szukać w strukturach najbliższego szpitala lub jako podmiotu niezależnego. Istnieją również poradnie leczenia uzależnień prywatne, które świadczą pomoc odpłatnie.

Oddział dzienny leczenia uzależnień

Oddziały dzienne oferują intensywne programy leczenia uzależnienia. Wymagane jest skierowanie od lekarza. Zwykle pobyt trwa około 2 miesięcy. Ze względu na czas trwania leczenia pobyt na oddziale może wymagać zwolnienia lekarskiego. Zajęcia rozpoczynają się rano i kończą po południu. Nie ma zatem konieczności zostawania na noc. Warunkiem przyjęcia i zakończenia programu jest zachowanie trzeźwości. Pomoc świadczona jest bezpłatnie w ramach NFZ. Oddziału dziennego leczenia uzależnień możesz szukać w najbliższym szpitalu.

Oddział leczenia uzależnienia

Odział leczenia uzależnienia jest oddziałem całodobowym, do którego kieruje lekarz pierwszego kontaktu lub innej specjalizacji. Można być również zobowiązanym do leczenia odwykowego przez sąd. Program leczenia trwa przynajmniej dwa miesiące. Warunkiem przyjęcia i zakończenia programu jest zachowanie trzeźwości. Zazwyczaj zaleca się, aby osoby, które kończą program w oddziale leczenia uzależnienia, kontynuowały leczenie w poradni leczenia uzależnień. Pomoc świadczona jest bezpłatnie w ramach NFZ. Oddziału leczenia uzależnień możesz szukać w najbliższym szpitalu.