Przeglądasz dział

Blog

 1. Zmiana terminologii w Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej

  Nowelizacja ustawy, która weszła w życie 22 czerwca 2023 r., wprowadza zmiany terminologii, które m.in. pozwalają rozszerzyć pojęcie przemocy domowej i przeciwdziałają jednocześnie stygmatyzacji osób, które jej doznają lub stosują.
  Czytaj dalej...

 2. Prawne regulacje dotyczące używania alkoholu, w tym sprzedaż alkoholu osobom małoletnim

  Podawanie alkoholu dzieciom i młodzieży jest przestępstwem. Wynika to z art. 208 Kodeksu karnego. Definicja napoju alkoholowego została zawarta w przepisach ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 poz. 165 z późn. zm.).
  Czytaj dalej...

 3. Kobieta z kieliszkiem wina, mężczyzna zamyślony.

  Żyjąc z osobą z problemem uzależnienia od alkoholu

  Problem alkoholowy niszczy życie nie tylko osoby pijącej, ale również jej najbliższych. W dużym stopniu odbija się na rytmie życia rodziny. O ile życie osoby z problemem uzależnienia koncentruje się wokół picia, o tyle życie jej partnera/partnerki skupia się na tej osobie i jej problemach.
  Czytaj dalej...

 4. Ciąża a alkohol

  W okresie ciąży absolutnie konieczne jest odstawienie alkoholu, papierosów i innych używek. W przeciwieństwie do używania narkotyków picie alkoholu może wydawać się „niegroźne” – myślimy: „przecież to tylko lampka czerwonego wina”, „to tylko słodkie karmelizowane piwo”!
  Czytaj dalej...

 5. Szkody wywołane spożywaniem alkoholu przez kobiety w czasie ciąży

  Skutki ekspozycji na alkohol w okresie płodowym mogą być różne u różnych dzieci. Nawet nieduże dawki alkoholu wypijane przez matkę w ciąży mogą przyczyniać się do uszkodzenia mózgu oraz ośrodkowego układu nerwowego (OUN).
  Czytaj dalej...

 6. Dlaczego ludzie piją alkohol chociaż im szkodzi?

  Niektórzy ludzie traktują picie alkoholu jako sposób radzenia sobie ze stresem. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy ktoś nie potrafi inaczej rozładować napięcia i wyciszyć emocji.
  Czytaj dalej...

 7. Konsekwencje naruszenia obowiązku trzeźwości przez pracownika

  Jeśli pracownicy piją alkohol w miejscu pracy lub przychodzą do pracy pod wpływem alkoholu, rodzi to poważne problemy. Dopuszczenie do pracy pracownika nietrzeźwego w takich okolicznościach może prowadzić do konsekwencji prawnych.
  Czytaj dalej...

 8. Alkohol a zdrowie reprodukcyjne

  Następstwa problemowego spożywania alkoholu widoczne są w sferze funkcjonowania osobistego, społecznego i zawodowego. Wiążą się z nim między innymi choroby układu krążenia, przewodu pokarmowego, poważne zaburzenia neurologiczne czy też niektóre nowotwory.
  Czytaj dalej...

 9. Związki przemocy i alkoholu

  Picie alkoholu wywołuje szereg zmian w zachowaniu. Może prowadzić m.in. do zaburzenia kontroli. Oznacza to, że osoby znajdując się pod wpływem alkoholu mogą robić rzeczy, których na trzeźwo nie tylko by nie zrobiły.
  Czytaj dalej...

 10. Rodzaje przemocy domowej

  Przemoc psychiczna przybiera różne formy. Zaczyna się najczęściej od zachowań, które na początku nie są identyfikowane jako przemoc. Należy do nich m.in. nierespektowanie czyichś potrzeb i granic (np. nieudzielanie pomocy i wsparcia, izolowanie od przyjaciół, przedłużające się milczenie), narzucanie swojego zdania.
  Czytaj dalej...

 11. Fakty i mity na temat picia alkoholu w czasie ciąży

  Czy tradycyjne napoje alkoholowe można zamienić w ciąży na coraz popularniejsze w ostatnich latach piwo bezalkoholowe? Z pewnością nie jest to dobry pomysł.
  Czytaj dalej...

 12. Nawroty w procesie powrotu do zdrowia – część 1

  Powodów, dla których ludzie wpadają w pułapkę uzależnienia, jest wiele. Dlatego też nie ma jednego prostego rozwiązania na poradzenie sobie z nim na zawsze.
  Czytaj dalej...