Przeglądasz dział

Uzależnienie

 1. Mechanizmy uzależnienia od alkoholu

  Tym, co odgrywa zasadniczą rolę w powstawaniu, przebiegu i utrzymywaniu się psychofizycznej zależności od alkoholu, są mechanizmy uzależnienia, także nazywane mechanizmami obronnymi. Mechanizmy te, odpowiadając za załamywanie się prób powstrzymywania się od spożywania alkoholu, sprawiają, że picie staje się koniecznością.
  Czytaj dalej...

 2. Kobiety a alkohol

  Problemy wynikające z picia alkoholu mogą być odmienne w przypadku kobiet i mężczyzn. Badania dotyczące rozpowszechnienia alkoholu wskazują, że mężczyźni piją znacznie więcej niż kobiety. Mimo to kobiety szybciej odczuwają negatywne konsekwencje picia alkoholu.
  Czytaj dalej...

 3. Jak rozpoznać nawrót? – cz. 2

  Rozpoznawanie symptomów nawrotów oraz zapobieganie im jest niezbędnym elementem terapii uzależnienia. Każda osoba czy sytuacja pozwalająca zdobywać nowe doświadczenia, które sprzyjają wzmocnieniu osobistego potencjału, może okazać się pomocą, gdy dojdzie do nawrotu.
  Czytaj dalej...

 4. Droga od mogę do muszę. O tym, jak picie alkoholu zmienia życie

  Czy elegancko ubrany menadżer w świetnie prosperującej firmie albo zadbana prezeska mogą mieć problem alkoholowy? Owszem. Dotyczyć on może ludzi bez względu na pochodzenie, status społeczny, poziom życia, wykształcenie. Od czego się zaczyna i co sprawia, że tak trudno się w porę zorientować?
  Czytaj dalej...

 5. Nawroty w procesie powrotu do zdrowia – cz. 1

  Zdrowienie to zmiana sposobu myślenia, zachowania, systemu wartości. Każda zmiana wymaga czasu i naturalne jest, że mogą się pojawiać tendencje do stosowania znanych wcześniej strategii (niekoniecznie korzystnych).
  Czytaj dalej...