Krótka skala problemów

Krótka Skala Problemów nie służy diagnozie, czy ktoś jest uzależniony, czy nie, ale może pomóc zorientować się, w jakich obszarach mogą wystąpić szkody związane z długotrwałym i intensywnym używaniem alkoholu i o co warto zadbać. Wyniki tego testu mogą skłaniać osoby do refleksji i poszukiwania rozwiązania swojego problemu, również poprzez uzyskanie adekwatnej pomocy psychologicznej. Obszary, w jakich mogą pojawić się szkody to: zdrowie fizyczne, relacje z innymi osobami, stosunku do siebie, szkody społeczne oraz te, które wynikają z zachowań kompulsywnych (nieumiejętność kontrolowania emocji).

Instrukcja: Poniżej znajduje się lista wydarzeń, których ludzie czasami doświadczają. Przeczytaj każde z nich uważnie, a następnie zaznacz przy każdym, czy kiedykolwiek Ci się przydarzyło (0 – nie, 1 – tak). Jeśli któreś stwierdzenie nie dotyczy Ciebie, zakreśl zero. 

Przy każdym stwierdzeniu zaznacz tylko jedną odpowiedź. 

Czy to kiedykolwiek Ci się przydarzyło/dotyczyło Ciebie? Nie / Tak

 1. Byłem/am nieszczęśliwy/a z powodu mojego picia 0 / 1
 2. Z powodu mojego picia nie odżywiałem/am się właściwie 0 / 1
 3. Z powodu mojego picia nie robiłem/am tego, czego ode mnie oczekiwano 0 / 1
 4. Z powodu mojego picia miałem/am poczucie winy albo czułem/am się zawstydzony 0 / 1
 5. Kiedy piłem/am, podejmowałem/am niemądre, ryzykowne decyzje 0 / 1
 6. Kiedy piłem/am, podejmowałem/am impulsywne działania, których później żałowałem/am 0 / 1
 7. Moje zdrowie fizyczne ucierpiało z powodu mojego picia 0 / 1
 8. Z powodu picia miałem/am problemy finansowe 0 / 1
 9. Mój wygląd fizyczny uległ pogorszeniu przez moje picie 0 / 1
 10. Swoim piciem raniłem/am swoją rodzinę 0 / 1
 11. Moje picie zniszczyło przyjaźń lub inną bliską relację 0 / 1
 12. Moje picie stało się przeszkodą w moim rozwoju osobistym 0 / 1
 13. Moje picie miało negatywny wpływ na moje życie społeczne, popularność czy reputację 0 / 1
 14. Wydawałem/am za dużo albo traciłem/am za pieniędzy z powodu swojego picia 0 / 1
 15. Miałem/am wypadek podczas picia lub będąc pod wpływem alkoholu 0 / 1

Stwierdzenia:

 • 2, 7,  9 dotyczą szkód fizycznych;
 • 10, 11, 13 dotyczą szkód w relacjach z innymi osobami;
 • 1, 4, 12 dotyczą Twojego stosunku do siebie;
 • 3, 8, 14 dotyczą szkód społecznych;
 • 5, 6, 15 dotyczą szkód, które wynikają z zachowań kompulsywnych.

Krótka Skala Problemów została opracowana przez Williama Millera, Scotta Tonigana i Richarda Longabauha (1995), za: Cierpiałkowska L., Chodkiewicz J. (2020), Uzależnienie od alkoholu. Oblicza problemu. Wyd. PWN, Warszawa, s. 217-219.