29 października 2023

Rodzaje przemocy domowej

Przemoc psychiczna przybiera różne formy. Zaczyna się najczęściej od zachowań, które na początku nie są identyfikowane jako przemoc. Należy do nich m.in. nierespektowanie czyichś potrzeb i granic (np. nieudzielanie pomocy i wsparcia, izolowanie od przyjaciół, przedłużające się milczenie), narzucanie swojego zdania.

Jednocześnie osoba stosująca przemoc psychiczną najczęściej przypisuje swoim zachowaniom pozytywne intencje – troskę, dobro rodziny, dobro drugiej osoby. Bardzo trudno osobie poddanej takiemu zachowaniu jednoznacznie negatywnie je ocenić. To sprawia, że zachowania przemocowe u osoby jej doświadczającej wzbudzają poczucie pomieszania i prowadzą do utraty zaufania co do własnego osądu. Z czasem przemoc eskaluje. Pojawia się wyśmiewanie, poniżanie, wyzywanie, szantaż, manipulacja, ciągła krytyka, niszczenie rzeczy należących do osoby krzywdzonej, przemoc wobec jej zwierząt, a nawet groźby. Przemoc psychiczna często jest tajemnicą „czterech ścian”. To oznacza, że z powodu mechanizmów towarzyszących uwikłaniu w relację z osobą stosującą przemoc, osoby krzywdzone m.in. z lęku, poczucia wstydu, bezsilności, nie zwracają się o wsparcie. W przeciwieństwie do przemocy fizycznej przemoc psychiczna jest trudniejsza do udowodnienia.

Więcej informacji na temat przemocy psychicznej znajdziesz tutaj: https://kampanianazdrowie.pl/rodzaje-przemocy-domowej/