4 grudnia 2023

Szkody wywołane spożywaniem alkoholu przez kobiety w czasie ciąży

Skutki ekspozycji na alkohol w okresie płodowym mogą być różne u różnych dzieci. Nawet nieduże dawki alkoholu wypijane przez matkę w ciąży mogą przyczyniać się do uszkodzenia mózgu oraz ośrodkowego układu nerwowego (OUN).

Dzieci po prenatalnej ekspozycji na alkohol nie zawsze przy tym mają widoczne zmiany w wyglądzie zewnętrznym. Doświadczają natomiast zaburzeń rozwojowych, takich jak zaburzenia rozwoju społeczno-emocjonalnego czy zaburzenia rozwoju poznawczego (deficyty uwagi, trudności uczenia się). Wszelkie zaburzenia powstałe pod wpływem działania alkoholu na rozwój dziecka w życiu płodowym nazwano Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych – FASD (z ang. Fetal Alcohol Spectrum Disorder), jest ono określeniem szerszym niż płodowy zespół alkoholowy (FAS). Dowiedz się więcej o FASD.