6 grudnia 2023

Żyjąc z osobą z problemem uzależnienia od alkoholu

Kobieta z kieliszkiem wina, mężczyzna zamyślony.

Problem alkoholowy niszczy życie nie tylko osoby pijącej, ale również jej najbliższych. W dużym stopniu odbija się na rytmie życia rodziny. O ile życie osoby z problemem uzależnienia koncentruje się wokół picia, o tyle życie jej partnera/partnerki skupia się na tej osobie i jej problemach.

Kobieta z kieliszkiem wina, mężczyzna zamyślony.

Mając nadzieję, że może wywrzeć wpływ na osobę pijącą, często swoimi działaniami nieświadomie chroni ją przed skonfrontowaniem się z bolesnymi skutkami picia i ponoszeniem konsekwencji. Skupianie się na utrzymaniu kontroli nad zachowaniem drugiej osoby, jej emocjach czy problemie negatywnie odbija się na własnej kondycji psychicznej. Z jednej strony prowadzi między innymi do stanów depresyjnych, spadku samooceny, niestabilności emocjonalnej, niekontrolowanych wybuchów agresji. Z drugiej – odsuwa uwagę od własnych uczuć, potrzeb czy bólu. Intensywne zajmowanie się drugą osobą może być tak wyczerpujące, że skutecznie „zagłusza” myślenie o swoim lęku, własnej bezradności, samotności i innych problemach. Dowiedz się więcej o mechanizmach, które uruchamiają się w relacji z osobą z problemem uzależnienia.