3 listopada 2023

Alkohol a zdrowie reprodukcyjne

Następstwa problemowego spożywania alkoholu widoczne są w sferze funkcjonowania osobistego, społecznego i zawodowego. Wiążą się z nim między innymi choroby układu krążenia, przewodu pokarmowego, poważne zaburzenia neurologiczne czy też niektóre nowotwory.

Warto pamiętać, że alkohol negatywnie wpływa także na szeroko rozumiane zdrowie prokreacyjne prowadząc do rozwoju wielu zaburzeń seksualnych. Problemy te dotyczą znacznej części osób pijących, bez względu na płeć.

Zaburzenia w obszarze zdrowia reprodukcyjnego zgłaszane przez osoby pijące problemowo oraz uzależnione od alkoholu są bardzo częste – w zależności od rodzaju dysfunkcji dotyczą nawet połowy przypadków. Ponieważ jednak w Polsce wciąż zdrowie seksualne pozostaje tematem wstydliwym, jedynie niewielu pacjentów poszukuje pomocy. Również bardzo niewielu zdaje sobie sprawę, że doskwierające im dolegliwości i nieprawidłowości mogą wprost wynikać z picia.

Więcej zaburzeń seksualnych i problemów z płodnością wynikających z problemowego picia alkoholu i uzależnienia znajdziesz tutaj:
https://kampanianazdrowie.pl/alkohol-a-zdrowie-reprodukcyjne/