7 grudnia 2023

Kobiety a alkohol

Problemy wynikające z picia alkoholu mogą być odmienne w przypadku kobiet i mężczyzn. Badania dotyczące rozpowszechnienia alkoholu wskazują, że mężczyźni piją znacznie więcej niż kobiety. Mimo to kobiety szybciej odczuwają negatywne konsekwencje picia alkoholu.

Wynika to po pierwsze z uwarunkowań biologicznych, które są przyczyną różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami w metabolizowaniu alkoholu, tj.:

  • organizm kobiety zawiera mniej wody, więc jeśli kobieta i mężczyzna o tej samej wadze wypiją taką samą ilość alkoholu, to jego stężenie we krwi będzie wyższe u kobiet, ponieważ rozpuszcza się on w mniejszej ilości płynów w stosunku do całkowitej masy ciała,
  • w śluzówce żołądka kobiety występuje mniejsza ilość enzymu ADH (dehydrogenaza alkoholowa) odpowiedzialnego za rozkład alkoholu,
  • fizjologiczna aktywność żeńskich hormonów płciowych (estrogenów) sprzyja bardziej intensywnemu niż w przypadku mężczyzn wchłanianiu alkoholu.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania psychologiczne, wyniki prowadzonych badań wskazują, że:

  • Przyczyn problemowego spożywania alkoholu przez kobiety należy poszukiwać w trudnych doświadczeniach życiowych i związanych z tym trudnościach w radzeniu sobie z emocjami, wycofywaniu się z kontaktu.
  • Kobiety w porównaniu z mężczyznami, częściej piją alkohol w związku z problemami emocjonalnymi, częściej doświadczają stanów depresyjnych i lękowych.

Mimo iż uzależnienie dotyczy częściej mężczyzn, to u kobiet, u których wystąpienie zaburzeń depresyjnych i lękowych poprzedził silny stres, ryzyko pojawienia się problemów z uzależnieniem od alkoholu jest szczególnie wysokie, ze względu na większość wrażliwość na neurotoksyczne działanie alkoholu, w porównaniu z mężczyznami. Problemy związane z piciem alkoholu rozwijają się szybciej również w porównaniu z kobietami bez tych zaburzeń.

  • Kobiety z małych miast, które z powodu doświadczanych trudności życiowych korzystają ze wsparcia instytucji pomocowych, są bardziej narażone na picie alkoholu w sposób zagrażający uzależnieniem.

Biorąc pod uwagę społeczny aspekt funkcjonowania kobiet, wątki, na które warto zwrócić uwagę to: 

  • Wzorzec picia alkoholu przez kobiety. Pijące kobiety są bardziej niż pijący mężczyźni narażone na krytykę. Dlatego częściej − niż mężczyźni − piją alkohol w samotności i ukryciu, np. kiedy domownicy już zasną. Samotność jest jednym z czynników sprzyjających sięganiu po alkohol. Ponadto samotne picie może powodować poczucie winy i wstydu, a w konsekwencji przyczyniać się do utrzymywanie nadmiernego dystansu do  innych.
  • Konieczność godzenia aktywności zawodowej oraz zajmowania się domem i rodziną może powodować przemęczenie i przewlekły stres.  Może to przyczyniać się do poszukiwania przez kobiety łatwych i szybkich sposobów doznawania ulgi, jaką może być sięganie po alkohol.

Poza wybranymi uwarunkowaniami związanymi z piciem alkoholu przez kobiety wskazuje się na istotny problem, jakim jest przemoc oraz ryzykowne kontakty seksualne. Mogą one przyczyniać się do dodatkowych dolegliwości, czasem kończyć się niechcianą ciążą.

Niezależnie od płci, określonych predyspozycji i doświadczeń, warto pamiętać, że każdy człowiek ma swoją indywidualną historię i zasługuje na pomoc dla siebie i swoich bliskich.