Autor

Barbara Tokarska

 1. Osoby w wieku średnim a używanie alkoholu

  Wiek średni to bardzo szeroki przedział czasowy (dotyczy osób między 35 a 60 r.ż., jednak górna granica wieku dojrzałego przesuwa się), więc trudno o jego jednoznaczną charakterystykę. W badaniach dotyczących wzorów konsumpcji alkoholu w Polsce wyróżniono w tej kategorii wiekowej dwie grupy: 35−49 lat i 50−64 lata. Jest to najliczniejsza reprezentacja konsumentów alkoholu.
  Czytaj dalej...

 2. Kobiety a alkohol

  Problemy wynikające z picia alkoholu mogą być odmienne w przypadku kobiet i mężczyzn. Badania dotyczące rozpowszechnienia alkoholu wskazują, że mężczyźni piją znacznie więcej niż kobiety. Mimo to kobiety szybciej odczuwają negatywne konsekwencje picia alkoholu.
  Czytaj dalej...

 3. Młodzi dorośli a używanie alkoholu

  Okres wczesnej dorosłości (20−30 r.ż.) to czas zmian, a obecni 20−30-latkowie doświadczają ich szczególnie dużo. W porównaniu z poprzednim pokoleniem młodzi dorośli mają wyższy poziom wykształcenia, w związku z tym satysfakcjonująca kariera zawodowa jest istotnym aspektem ich funkcjonowania. Ponadto, styl życia staje się bardziej zróżnicowany dzięki dostępności do nowych technologii.
  Czytaj dalej...

 4. Jak rozpoznać nawrót? – cz. 2

  Rozpoznawanie symptomów nawrotów oraz zapobieganie im jest niezbędnym elementem terapii uzależnienia. Każda osoba czy sytuacja pozwalająca zdobywać nowe doświadczenia, które sprzyjają wzmocnieniu osobistego potencjału, może okazać się pomocą, gdy dojdzie do nawrotu.
  Czytaj dalej...

 5. Droga od mogę do muszę. O tym, jak picie alkoholu zmienia życie

  Czy elegancko ubrany menadżer w świetnie prosperującej firmie albo zadbana prezeska mogą mieć problem alkoholowy? Owszem. Dotyczyć on może ludzi bez względu na pochodzenie, status społeczny, poziom życia, wykształcenie. Od czego się zaczyna i co sprawia, że tak trudno się w porę zorientować?
  Czytaj dalej...

 6. Nawroty w procesie powrotu do zdrowia – cz. 1

  Zdrowienie to zmiana sposobu myślenia, zachowania, systemu wartości. Każda zmiana wymaga czasu i naturalne jest, że mogą się pojawiać tendencje do stosowania znanych wcześniej strategii (niekoniecznie korzystnych).
  Czytaj dalej...