6 listopada 2023

Konsekwencje naruszenia obowiązku trzeźwości przez pracownika

Jeśli pracownicy piją alkohol w miejscu pracy lub przychodzą do pracy pod wpływem alkoholu, rodzi to poważne problemy. Dopuszczenie do pracy pracownika nietrzeźwego w takich okolicznościach może prowadzić do konsekwencji prawnych.

Zaniechanie ze strony pracodawcy (lub osoby przez niego upoważnionej), tj. dopuszczenie do pracy osoby będącej pod wpływem alkoholu, może zostać zakwalifikowane jako wykroczenie. Zgodnie z art. 44 ustawy o wychowaniu w trzeźwości karze grzywny podlega między innymi ten, kto wbrew szczególnemu obowiązkowi nadzoru dopuszcza do spożywania napojów alkoholowych na terenie zakładu pracy, jak również wtedy, gdy wiedząc o takim zachowaniu nie podejmuje prawem przewidzianego postępowania. Zadaniem pracodawcy, bądź upoważnionej przez niego osoby, jest sprawowanie nadzoru nad warunkami pracy, więc na nich także ciąży powinność odsunięcia od pracy pracownika, który wbrew obowiązkowi trzeźwości spożywa alkohol w godzinach pracy. Tolerowanie spożywania alkoholu w czasie pracy lub na terenie zakładu pracy jest bezwzględnie niedopuszczalne.

Więcej na temat konsekwencji naruszenia obowiązku trzeźwości przez pracownika znajdziesz tutaj: https://kampanianazdrowie.pl/konsekwencje-naruszenia-obowiazku-trzezwosci-przez-pracownika/