7 grudnia 2023

Młodzi dorośli a używanie alkoholu

Okres wczesnej dorosłości (20−30 r.ż.) to czas zmian, a obecni 20−30-latkowie doświadczają ich szczególnie dużo. W porównaniu z poprzednim pokoleniem młodzi dorośli mają wyższy poziom wykształcenia, w związku z tym satysfakcjonująca kariera zawodowa jest istotnym aspektem ich funkcjonowania. Ponadto, styl życia staje się bardziej zróżnicowany dzięki dostępności do nowych technologii.

Badania wskazują, że postęp technologiczny powoduje, że coraz większe znaczenie mają zadania wykonywane przez osoby o wysokich kwalifikacjach. Młodych dorosłych cechuje wielozadaniowość i łatwość przystosowywania się do nowych warunków oraz gotowość do pracy zespołowej. Dynamiczny rynek pracy i wysoka konkurencyjność przyczyniają się do trudności w życiu osobistym – w budowaniu i utrzymaniu relacji. Osoby te w porównaniu z poprzednim pokoleniem później decydują się na zakładanie rodziny. Spożywanie alkoholu w tej grupie wiekowej ma często aspekt towarzyski i jest elementem integracji, ale też sposobem na odreagowanie napięcia, jakie niesie ze sobą intensywny tryb życia.

Wśród motywów picia wymienia się:

  • motywy ucieczkowe: ucieczka od problemów (żeby zapomnieć o kłopotach) oraz chęć przypodobania się grupie (aby nie być odrzuconym).
  • motywy poszukiwania: pragnienie przeżycia czegoś ciekawego, uprzyjemnienie spotkań towarzyskich.

Z badań wynika, że w grupie osób między18 a 34 r.ż. ponad połowa wskazała na towarzyski powód spożywania alkoholu oraz chęć poprawy nastroju (ok.58%), a jedynie niecałe 7% jako motyw picia podało chęć zapomnienia o wszystkim. 

Znaczącym czynnikiem ryzyka regularnego spożywania alkoholu i picia w sposób ryzykowny jest akceptujący stosunek do picia i osób pijących. Wśród młodych dorosłych częstość i ilość spożywanego alkoholu jest większa w porównaniu z młodzieżą. Z jednej strony może to wynikać z poczucia dorosłości, możliwości decydowania o sobie i braku kontroli. Z drugiej strony − z konieczności mierzenia się z nowymi wyzwaniami życiowymi. 

Pijąc alkohol młodzi dorośli koncentrują się na oczekiwanych korzyściach, takich jak: wzrost poczucia pewności siebie, łatwość nawiązywania kontaktów, towarzyskość sprzyjająca integracji ze środowiskiem, odreagowanie stresu. Rzadziej natomiast liczą się z konsekwencjami takimi jak: konflikty interpersonalne, wzrost ryzykownych zachowań (np. prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu), złe samopoczucie następnego dnia po wypiciu, które mogą prowadzić do mniejszej efektywności w nauce na studiach lub w pracy, nieobecności na uczelni lub w pracy, przerwania nauki, utraty pracy, utraty zaufania, rozpadu związku. 

Ryzyko wystąpienia uzależnienia od alkoholu jest największe w okresie dorastania oraz w okresie wczesnej dorosłości.

Warto więc zwrócić uwagę na fakt, że uzależnienie rozwija się stopniowo. Na tym etapie życia ważne jest, aby:

  • umieć rozpoznawać własne uczucia i potrzeby oraz odróżniać je od uczuć i potrzeb, które przypisują młodym ludziom rodzice i osoby z najbliższego otoczenia;
  • zadbać o kontakt z ludźmi o różnych poglądach (dyskusje mogą sprzyjać rozwijaniu własnej tożsamości, możliwości realizowania własnych celów związanych z życiem osobistym i zawodowym);
  • zadbać o aktywność fizyczną, efektywny wypoczynek i dbanie o odpowiedni sposób odżywania się;
  • kontrolować ilość wypijanego alkoholu, analizować swój styl picia;
  • być uważnym na informacje osób z najbliższego otoczenia, świadczące o zaniepokojeniu zachowaniem związanym z piciem;
  • korzystać ze specjalistycznej pomocy, jeśli doświadcza się problemów.