7 grudnia 2023

Prawne regulacje dotyczące używania alkoholu, w tym sprzedaż alkoholu osobom małoletnim


Podawanie alkoholu dzieciom i młodzieży jest przestępstwem. Wynika to z art. 208 Kodeksu karnego. Definicja napoju alkoholowego została zawarta w przepisach ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 poz. 165 z późn. zm.).

Przepis zabrania wszelkich sposobów przekazywania alkoholu małoletnim i ułatwiania picia – czyli tworzenia sytuacji umożliwiającej konsumpcję alkoholu (np. poprzez kupno alkoholu, udzielanie pomieszczenia dla spożywania alkoholu czy danie rady, jak wejść w posiadanie alkoholu). Przepis dotyczy również nakłania – czyli namawiania, zachęcania czy zapraszania do wspólnego spożywania alkoholu. Dowiedz się więcej o prawnych regulacjach dotyczących przekazywania małoletnim alkoholu.