Autor

dr hab. Magdalena Szafranek

 1. Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych – konsekwencje prawne 

  Zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.) zakaz sprzedaży, podawania i spożywania alkoholu obejmuje m.in. teren szkół, placówek opiekuńczych czy zakładów pracy.
  Czytaj dalej...

 2. Prawne regulacje dotyczące używania alkoholu, w tym sprzedaż alkoholu osobom małoletnim

  Podawanie alkoholu dzieciom i młodzieży jest przestępstwem. Wynika to z art. 208 Kodeksu karnego. Definicja napoju alkoholowego została zawarta w przepisach ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 poz. 165 z późn. zm.).
  Czytaj dalej...

 3. Konsekwencje dla kierowcy prowadzącego pojazd po użyciu alkoholu

  Picie alkoholu i prowadzenie pojazdu wiąże się dużym ryzykiem i zagrożeniem dla życia i zdrowia użytkowników dróg. Niesie też za sobą konsekwencje prawne. Z czym zatem należy  liczyć się popełniając wykroczenie prowadzenia samochodu po użyciu alkoholu?
  Czytaj dalej...

 4. Konsekwencje dla kierowcy prowadzącego pojazd w stanie nietrzeźwości

  Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu tworzy realne zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników dróg. Wiąże się z konsekwencjami prawnymi. Z czym należy się liczyć popełniając przestępstwo prowadzenia w stanie nietrzeźwości?
  Czytaj dalej...

 5. Rozróżnienie pomiędzy wykroczeniem a przestępstwem w kontekście prowadzenia pojazdów przez osoby pod wpływem alkoholu

  Kierowcy, którzy jeżdżą po wypiciu alkoholu, nie zawsze są świadomi, że podczas kontroli drogowej i badania alkomatem wynik może okazać się dodatni. 
  Czytaj dalej...

 6. Konsekwencje naruszenia obowiązku trzeźwości przez pracownika

  Jeśli pracownicy piją alkohol w miejscu pracy lub przychodzą do pracy pod wpływem alkoholu, rodzi to poważne problemy. Pracownik będący pod wpływem alkoholu zawsze stwarza zagrożenie dla pozostałych pracowników oraz osób trzecich.
  Czytaj dalej...