Przeglądasz dział

O alkoholu

 1. Wpływ alkoholu na zdrowie fizyczne człowieka

  Alkohol spożywany w nadmiarze wpływa istotnie na stan zdrowia człowieka. Wiąże się on z powstawaniem wielu zaburzeń i chorób, których wystąpienie nie zawsze jest łączone z tą substancją. Na ogół jest to spowodowane odroczonym w czasie pojawianiem się objawów chorobowych w stosunku do picia alkoholu lub też po jego zaprzestaniu.
  Czytaj dalej...

 2. Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych – konsekwencje prawne 

  Zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.) zakaz sprzedaży, podawania i spożywania alkoholu obejmuje m.in. teren szkół, placówek opiekuńczych czy zakładów pracy.
  Czytaj dalej...

 3. Prawne regulacje dotyczące używania alkoholu, w tym sprzedaż alkoholu osobom małoletnim

  Podawanie alkoholu dzieciom i młodzieży jest przestępstwem. Wynika to z art. 208 Kodeksu karnego. Definicja napoju alkoholowego została zawarta w przepisach ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 poz. 165 z późn. zm.).
  Czytaj dalej...

 4. Emocje a alkohol 

  Kiedy pada pytanie o to, dlaczego ludzie sięgają po alkohol, zwykle poruszany zostaje temat emocji. W licznych publikacjach można spotkać się ze stwierdzeniami, że ludzie piją, gdyż nie radzą sobie ze smutkiem, frustracją, złością, poczuciem osamotnienia czy bezradnością. Osoby te sięgają po alkohol, ponieważ liczą, że pomoże im on stłumić nieprzyjemne emocje. 
  Czytaj dalej...

 5. Dlaczego ludzie piją alkohol, chociaż im szkodzi?

  Alkohol szkodzi na wiele sposobów, niezależnie od wieku osoby pijącej i jego ilości. Oczywiście im jest go więcej, tym szkody są większe. Według WHO spożywanie alkoholu nawet w małych ilościach powoduje co najmniej siedem rodzajów raka.
  Czytaj dalej...

 6. Konsekwencje dla kierowcy prowadzącego pojazd po użyciu alkoholu

  Picie alkoholu i prowadzenie pojazdu wiąże się dużym ryzykiem i zagrożeniem dla życia i zdrowia użytkowników dróg. Niesie też za sobą konsekwencje prawne. Z czym zatem należy  liczyć się popełniając wykroczenie prowadzenia samochodu po użyciu alkoholu?
  Czytaj dalej...

 7. Konsekwencje dla kierowcy prowadzącego pojazd w stanie nietrzeźwości

  Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu tworzy realne zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników dróg. Wiąże się z konsekwencjami prawnymi. Z czym należy się liczyć popełniając przestępstwo prowadzenia w stanie nietrzeźwości?
  Czytaj dalej...

 8. Rozróżnienie pomiędzy wykroczeniem a przestępstwem w kontekście prowadzenia pojazdów przez osoby pod wpływem alkoholu

  Kierowcy, którzy jeżdżą po wypiciu alkoholu, nie zawsze są świadomi, że podczas kontroli drogowej i badania alkomatem wynik może okazać się dodatni. 
  Czytaj dalej...

 9. Fakty i mity na temat picia alkoholu w czasie ciąży

  Alkohol jest najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną. Do jego używania przyznaje się około 80% kobiet w Polsce. W powszechnych opiniach istnieje wiele nieprawidłowych przekonań dotyczących spożywania alkoholu. Obejmuje to także picie alkoholu przez kobiety w czasie ciąży.
  Czytaj dalej...

 10. Rodzaje przemocy domowej

  Zwykle przemoc domowa kojarzy się przede wszystkim z fizycznymi atakami na drugą osobę. Nie jest to jedyna jej postać. Poza przemocą fizyczną wyróżnia się również psychiczną, seksualną, ekonomiczną. W przypadku dzieci mówimy także o zaniedbaniu.
  Czytaj dalej...

 11. Związki przemocy i alkoholu

  Jak wynika z corocznych statystyk policyjnych dotyczących realizacji procedury „Niebieska Karta”, średnio około 65–70% sprawców przemocy w momencie interwencji policji było pod wpływem alkoholu. Pomiędzy nadużywaniem alkoholu a przemocą domową nie zachodzi jednak związek przyczynowo-skutkowy. Alkohol jest natomiast czynnikiem ryzyka przemocy. 
  Czytaj dalej...

 12. Znajdź swój sposób na relaks

  Niektóre osoby mają trudności w relaksowaniu się. Według nich  czas, który mogłyby przeznaczyć na relaksację, wolą wykorzystać na robienie czegoś pożytecznego, jak na przykład wypełnianie obowiązków. Niestety brak umiejętności odprężania się może prowadzić do wielu negatywnych konsekwencji, np. bezsenności, rozdrażnienia, problemów z koncentracją, regulacją emocji, zaburzeń nastroju oraz depresji. 
  Czytaj dalej...