Przeglądasz dział

O alkoholu

 1. Na Zdrowie TV

  Alkohol a trawienie


  Obejrzyj materiał video...

 2. Wpływ picia alkoholu na zdrowie psychiczne

  Picie alkoholu zakłóca pracę ośrodkowego układu nerwowego, a jego długotrwałe używanie prowadzi do niekorzystnych zmian w strukturze i funkcjonowaniu mózgu. Skutkiem może być pojawienie się lub nasilenie istniejących zaburzeń psychicznych.
  Czytaj dalej...

 3. Wpływ alkoholu na rozwój nowotworów

  Powszechnie wiadomo, że picie alkoholu nie jest obojętne dla organizmu. Alkohol wpływa na zachowanie osoby pijącej, ale może także przyczyniać się do rozwoju wielu chorób, prowadzących do przedwczesnej umieralności.
  Czytaj dalej...

 4. Stosunek rodziców do spożywania alkoholu a używanie go przez nastolatków

  Dzieci budują wyobrażenie o sobie i świecie przede wszystkim na podstawie swoich doświadczeń z rodzicami. Uczą się od nich określonych wzorów zachowań oraz postaw związanych np. z pełnieniem ról rodzinnych i społecznych. Znaczenie mają także postawy rodziców wobec alkoholu.
  Czytaj dalej...

 5. Problemy w życiu społecznym osób z uzależnieniem od alkoholu

  Skłonność człowieka do podejmowania działań szkodliwych dla jego zdrowia i życia w postaci np. sięgania po substancje psychoaktywne i uzależniania się od nich towarzyszy mu od zawsze. Niejednokrotnie człowiek, uciekając od przykrych emocji i sytuacji, szuka łatwych i szybkich sposobów na ich zneutralizowanie (np. sięga po alkohol), nie patrząc na pojawiające się konsekwencje w życiu społecznym.
  Czytaj dalej...

 6. Osoby w wieku średnim a używanie alkoholu

  Wiek średni to bardzo szeroki przedział czasowy (dotyczy osób między 35 a 60 r.ż., jednak górna granica wieku dojrzałego przesuwa się), więc trudno o jego jednoznaczną charakterystykę. W badaniach dotyczących wzorów konsumpcji alkoholu w Polsce wyróżniono w tej kategorii wiekowej dwie grupy: 35−49 lat i 50−64 lata. Jest to najliczniejsza reprezentacja konsumentów alkoholu.
  Czytaj dalej...

 7. Kobiety a alkohol

  Problemy wynikające z picia alkoholu mogą być odmienne w przypadku kobiet i mężczyzn. Badania dotyczące rozpowszechnienia alkoholu wskazują, że mężczyźni piją znacznie więcej niż kobiety. Mimo to kobiety szybciej odczuwają negatywne konsekwencje picia alkoholu.
  Czytaj dalej...

 8. Młodzi dorośli a używanie alkoholu

  Okres wczesnej dorosłości (20−30 r.ż.) to czas zmian, a obecni 20−30-latkowie doświadczają ich szczególnie dużo. W porównaniu z poprzednim pokoleniem młodzi dorośli mają wyższy poziom wykształcenia, w związku z tym satysfakcjonująca kariera zawodowa jest istotnym aspektem ich funkcjonowania. Ponadto, styl życia staje się bardziej zróżnicowany dzięki dostępności do nowych technologii.
  Czytaj dalej...

 9. Stygmatyzacja osób z problemem uzależnienia od alkoholu

  Stygmatyzacja jest procesem etykietowania, a nawet piętnowania osób, które nie spełniają oczekiwań innych. Przyczyny naznaczania innych piętnem są złożone. Jedną z nich jest np. brak wiedzy. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, na czym polega problem uzależnienia. Większość z nich uważa, że człowiek, który sięga po alkohol, dokonuje niewłaściwych wyborów i wpada w uzależnienie „na własne życzenie”. Brak wiedzy na temat mechanizmów uzależnienia powoduje, że osobom tym trudno zrozumieć, jak bardzo złożony jest ten problem.
  Czytaj dalej...

 10. Wpływ nadużywania alkoholu na układ nerwowy

  Neurotoksyczne działanie etanolu odpowiada za trwałe uszkodzenia mózgu w obrębie jego struktury i funkcji. Są one wynikiem utraty komórek nerwowych i ich połączeń, co zmienia i zaburza pracę w różnych obszarach mózgu. W szczególności dotyczy to struktur odpowiedzialnych m.in. za procesy myślenia, zapamiętywania, przetwarzanie informacji, kontrolę ruchów i emocji.
  Czytaj dalej...

 11. Problemowe picie alkoholu wśród osób starszych

  Wydaje się, że zjawisko nadużywania alkoholu przez osoby starsze jest niedocenianym problemem społecznym. Jednocześnie w wielu krajach rośnie liczba starszych osób, których ten problem dotyczy1. Bywa to trudne jednak do rozpoznania i zbadania.
  Czytaj dalej...

 12. Co to jest alkohol i jak działa?

  Żaden rodzaj alkoholu − piwo, wino, wódka, cydr, nalewka, kolorowe drinki itp. − wypijany przez człowieka nie pozostaje bez wpływu na jego organizm. Każdy z tych napojów zawiera tę samą substancję, alkohol etylowy (etanol), tylko w różnych ilościach. Ale w każdym z nich działa ona tak samo szkodliwie.
  Czytaj dalej...